__Retur til forside Oldtidsstier.dk
Fond til fremme af oldtidssti i Nordøstsjælland
Fonden er stiftet i 2008 med det formål, at etablere et stisystem i naturskønne områder, der så vidt muligt følger de gamle oldtidsstrøg, og at fortælle om natur, oldtidsveje, fortidsminder og andre kulturhistoriske lokaliteter langs stierne - i første fase koncentret om eksisterende stier i Furesø og Allerød kommuner.

Formand og stifter: Jens Hald - jh.hald@gmail.com
Østre Pennehavevej 15, 2960 Rungsted Kyst
Tlf. 45 86 92 38

1. Idégrundlag
2. Planer og forløb
3. Bestyrelse


Jættestuen Gretteshøj - klik for større udgave
Fondens formål i henhold til fundatsen er:
1. at identificere oldtidsstrøg og i forbindelse hermed andre interessante kulturhistoriske steder (fx. gravhøje) og naturskønne områder i Furesø Kommune og i andre nordøstsjællandske kommuner
2. at planlægge, etablere og oplyse om stier i Furesø Kommune, der så vidt muligt følger de nævnte oldtidsstrøg mv. Stierne kan have forskellig udformning: En smal trampesti, vandre- eller cykelsti eller en bredere rekreativ korridor med udsigts- og opholdssteder; stierne kan også følge eksisterende sti/vej
3. at bidrage til planlægning, etablering og oplysning om tilsvarende stisystem i Nordøstsjælland, primært fra Lejre til Helsingør.

Fondens formål søges realiseret gennem samarbejde med Furesø Kommune, andre kommuner i Nordøstsjælland samt andre offentlige institutioner, foreninger og ikke mindst berørte virksomheder og borgere.

Indskudskapital: 300.000 kr.